Lektury
Jose Ortega y Gasset Utrata Wiary w Sztukę *


Andrzej Pawłowski Naturally Shaped Form

Balthus Myśli

Clair Fountain czyli kloaka

Derrida O Butach van Gogha

Dostojewski Obraz u Rogożyna

Eliade Tarkowski Obraz

Exupery Przedmioty

Florenski Dzieło i jego kontekst Instalacja

Floreński Chatynka Ojca Izydora

Heidegger O Butach van Gogha

Jezus Ja Ego

Kieślowski O szkole i rzemiośle

Koestler Pitagoreizm

Koestler, Jakości

Lanckorońska Happening

Lektura tekstu. Podstawowe pytania

Loyola Swiatłość

Nietzsche Cioran Być nie być

Nietzsche Zródła świata człowieka

Pawłowski Wypisy

Platon Mistyka intermedia

Psalm_73 7

Schapiro O Butach van Gogha

Tatarkiewicz Form

Tischner Melancholia

Wyspiański Melankolijna rzewność

Wyspiański Requiem