Dyplom
Autokomentarz a namysł

Co zbierać i tworzyć - pisząc pracę

Elementy gromadzone w procesie pisania

Praca pisemna

Prezentacja pracy teoretycznej

Uklad pisemnej częsci pracy