aktualizacja 2016/11/05


aktualizacje oznaczono *

pliki do pobrania zostały zapisane w formacie Word, w sposób umożliwiający poruszanie się
pomiędzy częściami tekstu z wykorzystaniem funkcji "mapa dokumentu"

niektóre z zamieszczonych tekstów zapewne pozostały w wersji, jaką miały przed korektą

krupinski@asp.krakow.pl

teksty © Janusz Krupiński